úterý 17. března 2015

Silvestrovské díkůvzdání aneb darovaný den

Každý den beru jako dar...! Některý se však vymkne a dost mi trvá jej přijmout! Avšak dobrý Bůh zasáhne a smíří mě i se dnem, který se jevil úplně vzdálený!


Vážně se raději modlím, než vzdávám, jenže poslednísilvestr, po třech dnech migrény k tomu - vypadal prostě ztraceně. K ničemu. Cítila jsem se jako sopka a ještě nešťastná.
Nechtěla jsem vstávat, nechtěla jsem spát... Nemůžu prospat den díkůvzdání za uplynulý rok. Nejsem schopná ničeho jiného, než spát a ještě pod vlivem léků asi...
Připadalo mi těžké plánovat... myslet na jídlo... Telefonovat, rekapitulovat. Hlava stávkovala. Bolela a bolela. Zlost, bezradnost a smutek ve mně a k nim ještě... vzdor!
Něco není správně, takhle to nemá být! Nechci být vězeň! Nechci!
"Takhle to dál nejde,", říkala jsem si!
"Bože můj, modlím se o schopnost modlit se"!


Podala jsem si Bibli v Braillově písmu, že si přečtu nějaký Žalm! Syčení prstů o tečky a písmenka na stránkách mě dráždilo tak, až mi tekly slzy...!
Budu si číst a budu!!!Žalmy 26:

1  Žalm Davidův. Suď mě, Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit.
2  Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí!
3  Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází.
4  Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci,
5  spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím.
6  Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím,
7  abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích.
8  Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá!
9  Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj!
10  Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky!
11  Já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup mě!
12  Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím.Snažila jsem se soustředit! Fakt to skvěle začíná - Suď mě, Hospodine, zkoumej, zkoušej, prověřuj... Auuuuu, to stačí!
Nesoustředěnou myslí plavala slova - láska, věrnost, - podvodníci, pokrytci...
7  abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích.

Jeden verš mě vyburcoval!
11  Já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup mě!
"Smiluj se, Pane, vykup mě! Smiluj se i nade... i nade mnou...!!


Ruce tiše spočívaly na knize a ve mně vládl klid.
"On to udělal, Bůh už to přece udělal"!
Zkrotil všechny ty vnitřní vlny... Pochoval mě a vrátil zpět... na zem, na postel!
Já nevěděla, kdy se to stalo! Moment, který nemůžete nakreslit, vyfotit, změřit... A přece to bylo jako narodit se nová, čistá, pokojná, celá... Pokorná a užaslá jsem tak ještě chvíli zůstala sedět.
Žádný lék, obklad, vysvětlování... Jen mocná, hojivá milost nového dne proměnila můj stav, náladu - nevadily mi hlasy, pachy, bolest i zátěž předešlých dnů byla ta tam!
Mohla jsem jíst, telefonovat, radovat se, - chválit Boha i všechno kolem.

Když jsem potom stála v kuchyni a můj David se ke mně blížil, ptala jsem se v legraci, jestli se mě nebojí?:) Že už nejsem nebezpečná, ani cizí!
dostala jsem lásku, dostala jsem sílu. Dostala jsem zpátky celičký den, ba mnohem víc!
Bůh moje migrény jednou pro vždy neuzdravil, avšak podobnou úlevu "z čista jasna" jsem zažila několikrát. Proč je to tak, tomu nerozumím a přece jsem si jistá, že mě náš Nebeský Tatínek slyší!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Předem děkuji za všechny komentáře. Prosím, vyvarujte se vulgarizmů, nebo komentářů urážejících něčí přesvědčení. Děkuji!